’s Morgens woensdag – Geen brood. Ons rantsoen van vandaag is sedert gisteren al op. Ik ga zien bij een bakker en vind er twee witte broodjes van 150 gr. aan 1,75 fr. ’t stuk. Dat maakt dus voor 1 kg. brood dat vroeger 32 centimen kostte 11,50 fr.

Vanavond moet ik op ’t woningkomiteit komen voor de zaak “Moeilijkheden met mijn huurling te Merxem” …  De zaak is ten mijnen voordeel opgelost. Tegen 15 april komt het huis ledig en kan ik het terug betrekken. Wat ben ik tevreden.