PV 243 – Gevolg aan ons proces-verbaal 236 van 15-3-1917

Getuigen:

Van der Stuyf Anna, geboren t/s 19-5-1895, wonende t/s Lge nieuwstr  140 zonder beroep.

Van der Stuyf Josephina, geboren t/s 4-5-1896 wonende t/s Lge Nieuwstr 140 zonder beroep.

Wordt in een vorig P.V. behandeld n° 236.

Toegestuurd Prokureur des Konings t/s.

Antwerpen 21 Maart 1917

Ten jare 1917 den 17 Maart

Wij Arriens Frans, adjt enz; als gevolg aan ons P.V. hiernevens vermeld verhalen dat wij heden avond om 9 uren, de volgende verklaringen ontvingen van de genaamde I) stuyf Anna, zie kant,welke in ’t vlaamsch verklaart:

Over omtrent een half uur vergezeld zijnde van mijne zuster Josephina zagen wij de twee mannen, welke over eenige dagen aan mijn vader de valsche olijfolie verkochten in eene zaal der Carnot straat binnen gaan. Wij hebben twee agenten aangsproken, welke op ons verzoek de namen der twee bedoelde personen opnamen. Het zijn de genaamde Beukelaer Petrus Josephus geboren t/s den 11 april 1898, wonende t/s Sleutel str 3 en De Clippeleir Ernest Louis, gboren t/s den 15 juli 1898, wonende alhier Pacificatie str 35. II) Van der Stuyf Josephina (zie kant) doet in de vlaamsche taal eene verklaring overeenkomstig met deze harer zuster, voormeld.

Aangaande de ten hunnen last gelegde feiten onderhooren wij:

I)Beukelaer petrus Josephus, geboren t/s 11 april 1898, student wonende alhier Sleutelstraat 3 welke in ’t Vlaamsch verklaart:

Over omtrent 14 dagen, bevond ik mijj met mijnen vriend De Clippeleir in den omtrek der Handelsbeurs waar een persoon ons vroeg of wij geen kooper kende voor olijfolie.

Wij kochten van hem eene flesch olie aan negen franken, en gingen deze bij klager verkoopen aan den prijs van 10 franken.

Vier vijf dagen later zijn wij gaan hooren of zij nog van die olie verlangden en op hun bevestigend antwoord, zijn wij denzelfden man aan de beurs gaan opzoeken en kochten van hemn aan dezelfde voorwaarden nog drij flesschen olie. Daar wij geen geld genoeg hadden is de man met ons gegaan tot aan den hoek der Lange Nieuwstraat waar hij ons wachtte tot wij de waar hadden afgeleverd. Wij hebben hem daar afbetaald, geen van ons beiden kent die persoon. Hij is lang van gestalte, zonder knevel en draagt bruinen pistolethoed. Ik zal trachten hem terug te vinden.

II)De Cippeleir Ernest Leuriaan Aloys geboren t/s 15 juli 1898, student wonende alhier Pacificatie straat 35, welke in de vlaamsche taal eene verklaring doet, gansch overeenkomstig met deze van Beurkelaer, voormeld.

Hierbij die staten van inlichtingen aangaande Beukelaer Petrus Josephus en De Clippeleir Ernest Luciaan Aloys.

Waarvan akte

(get) Arriens