Zondag – Vandaag hebben we den 1000sten dag van den duur van den oorlog. Hadden wij op voorhand geweten dat het zoolang geduurd zou hebben, nooit hadden wij durven denken dit door te komen. Eindelijk zijn we toch aan het schoon weder en moeten wij niet meer stoken. ’t Is toch al iets gewonnen.