2e bureel
700#558

Aan den heer Burgemeester der Stad Antwerpen.

Volgens in de Stad in omloop zijnde geruchten is de arbeidersbevolking van plan, ten gevolge van de levensmiddelenschaarste, tot betoogingen en het plunderen van magazijnen waar eetwaren verkocht worden over te gaan. Men heeft reeds beproefd inlichtingen over de eventueele houding van de bezettingstroepen in te winnen en aangegeven dat deze betoogingen zich alleen tegen de plaatselijke overheden, tegen de opjagers van de prijzen en de woekeraars en niet tegen de bezettende macht zullen richten.

Ik verzoek aan de politie opdracht te geven, dat openbare samenschoolingen in ieder geval dadelijk verstrooid en voorgenomen bekendmakingen moeten verhinderd worden.

Ieder soort voorval moet daarenboven onmiddellijk aan den Militaer-Polizeimeister worden gemeld.

De Kommandant,
Frhr. von Hammerstein,
Generalmajoor.