Donderdag – Nog nooit heb ik de kontrool aan de stadspoorten zoo streng geweten als dezen morgen. Drij burgers en twee soldaten houden elke wagen staan, doen hem afladen, doorzoeken hem van onder tot boven. Op den tram worden de reizigers afgetast, moeten pakjes open doen enz. Onmogelijk iets door te brengen.

Zelfs hoorde ik van iemand die van uit de Vlaandren kwam werken in de stad, dat men hem zijne boterhammen had afgenomen en hem deze met een mark betaald had. Het stadsbestuur heeft een buitengewoon maandelijksch crediet van 25.000 fr. gestemd om levensmiddelen te zenden aan de weggevoerde Antwerpenaren naar Duitschland. Het bericht ervan is deze middag aan de bedeelingslokalen aangeplakt.