PV 696 – Plicht 209/1166 van 21 juli 1917

Wordt in het vorig P.V. behandeld 469

Toegestuurd onderzoeksrechter Taquet

Antwerpen 26 Juli 1917

Ten jare 1917, den 24 Juli

Wij Strauwen Benedict, adjt enz; onderhooren Nauwelaerts Jan Antoon, geboren t/s 24-11-1889 diamantbewerker, wonende kunstlei 72, die in het Vlaamsch verklaart:

Ik ben te voet naar Zoersel gegaan. Ik ben alleen van huis vertrokken, onderweg ben ik iemand tegengekomen met wien ik in gesprek ben gekomen en die met mij mede naar Zoersel is gegaan omdat ik zegde dat ik voor patatten ging. Wij zij te samen bij mijn kozijn of beter kozijn van mijn vader tegen wien wij Frans zeggen binnen gegaan, het was rond 8 ure B.T. als wij ginder aankwamen misschien 7 ½ ure ook. De persoon die met mij geweest is ken ik alleenlijk van zien, ik weet hem niet wonen “nonkel Frans” heet Van Heusch-Van der Schoeten Frans, hij was vroeger landbouwer, nu doet hij het niet meer, het is zijne dochter die met Louis Verhaegen getrouwd is die zich met den landbouw bezig houdt. Het is den eenige keer dat ik zoo vroeg naar Zoersel gegaan ben, maar mijne zuster was alreeds meer dan eens geweest.

Gesloten op 24 juli 1917

(get) strauwen