PV 697 – Trap Jacobus geboren t/s 23-12-1866 wonende t/ss Oude Vaartplaats 18, dokwerker beticht met overtreding.

Wordt in geen vorig P.V. behandeld.

Feit plaats gehad 23 Juli 1917

Toegestuurd officier openbaar ministerie

Antwerpen 26 Juli 1917

Ten jare 1917, den 23 Juli, om 8 u ’s morgens T.U.

Wij Lekens Juliaan adjt enz; hebben op bovengemelden datum en uur, bestatigd dat Trap Jacobus, vuilnis uit zijn woning, Oude Vaartpl op de straat vaagde, aldus den openbaren weg bevuilde.

Desaangaande onderhoord verklaart hij in de Vlaamsche taal:

Ik beken dat dit vuil uit mijn woning gedeeltelijk kwam, maar er was ook straatvuil bij.

Van het bovenstaande enz;

(get) Lekens