Zaterdag – Nu wordt het mij toch onbegrijpelijk waar mijn vet naartoe gaat. Ik maak mij den weliswaar droeven en benarden toestand zoo inschikkelijk mogelijk en toch vermager ik van dag tot dag. Ik weeg nu nog 64 kg., dat is 34 kg. minder dan mijn maximumgewicht van voor den oorlog. Wanneer ik mij zelve bezie vind ik dat ik bliksems goed op een wandelend geraamte begin te gelijken.