PV 383 – Onbekende inbreuk van art 560/1 van het Straf Wetboek

Getuige: Stroobants Jan, wonende t/s Krte Ridderstr 15/1 t/s

Het feit heeft den 5-5-1917 plaats gehad.

Gezien en toegestuurd aan den Heer ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politie Rechtbank alhier,

Antwerpen, 7-5-1917

De Commissaris van Politie.

Den 5-5-1917, om 6 ½ ure ’s morgens;

Wij Leleu Joseph, adj commissaris van politie gehecht aan de 3e wijk,behoorlijk afgevaardigd door de Heer Politie Kommissaris onvangen van onzen burgeragent Stroobants Jan, het volgende verslag:

Op bovengemelde datum en uur heb ik in de XII Maanden straat vastgesteld dat de plakbrieven uitgaande van de Duitsche overheid, en aangeplakt op een aldaar staande schutsel, bevuild en beschadigd werden. Bij middel van een blauw potlood werden zij overschreven en overkrabt en in groote letters gezet “al leugens”.

Het voorgaande werd aan de verscheidene politiewijken gesignaleerd voor opzoekingen .

De plakbrieven waren niet aan een officieel plakbord geplakt. De tot heden gedane opzoekingen, ten einde den of de daders te ontdekken zijn vruchteloos gebleven.

Gedaan en gesloten, t/s op 6-5-1917

(g) Leleu