Woensdag – De Duitschers hebben volop feest gevierd vandaag ter gelegenheid van het terug vlot brengen van de Gneiseman die door de Belgen ter hoogte van Liefkenshoek tot zinken gebracht was. Troepen waren te been, mariniers vormden haag, muziek was aan de werf. Hoogere Duitsche officieren deden de ontvangst en werden ontvangen. Overzetter mocht niet varen en de terrassen en veerpont waren niet toegankelijk voor het publiek.

Slechts Duitsche onderdanen voorzien van bijzondere toelating mochten op de wandelterrassen en wierpen bloemen op de Gneiseman toen deze aan de kaai kwam liggen op de plaats der Norddeutschen Lloyd stoomers. Middelerwijl vlogen er gedurig vliegers over Schelde en stad als om hulde te brengen aan den opgevischte. Dit werk heeft 31 maanden geduurd en meer dan een miljoen gekost.