Donderdag – Ik weeg mij zooeven en weeg nog 65 kgs!!! Ik werd het gewaar, mijne kleederen werden al langer hoe wijder. Waar gaat dat naartoe? Onderhand ben ik een levend geraamte. Ik ben nu totaal 33 kg. afgevallen. Nu wij echter terug in Merxem wonen, hoop ik dat ik wel weder terug zal bekomen.

Dezen morgen kocht ik een broodje, 2,50 fr. Ik liet het wegen en woog juist 0,22 kg!!! Afschuwelijk hooge prijzen. 2,20 fr. voor een pruimtaartje dat wij vroeger 0,25 fr. betaalden.