2e bureel
700#806
voorwerp: Handelsbeurs.

Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen en intercommunale commissie.
Zitting van dinsdag 29 mei 1917.
Beraadslaging.- Proces-verbaal

Woekerhandel.- Het College neemt kennis van een schrijven van verschillende bonden en beroepsvereenigingen, waarin gevraagd wordt dat maatregelen zouden genomen worden:

  • Opdat perk en paal zouden gesteld worden aan den woekerhandel in waren;
  • Gewaakt zou worden op de handhaving van het sluitingsuur van de koffiehuizen en bars in den omtrek der middenstatie waar woekeraars en smokkelaars vergaderen;
  • dat meer kracht zou opgetreden worden tegenover de oorlogskooplieden, die dagelijks beurs houden op de Meirplaats, in de nabijheid der Twaalfmaandenstraat.

Onderrichtingen in den aangevraagden zin zullen aan de politie overgemaakt worden.

Bij verordening:

De Secretaris                                       Het College
(get.) H. Melis.                                    (get.) J. De Vos.