Woensdag – Prijzen van den dag

vermicelli                    20 fr. de kg.

rijst                             16 fr. de kg.

nouilles                       15 fr. de kg

macaroni                     17 fr. de kg

wit brood                    3,25 fr. de 230 gr.

kolen                           90 fr. de 1000 kg

Ik heb 5 kg. bloem gekocht met de zemelen aan 8,00 fr. de kg.