PV 478 – Gevolg aan ons proces-verbaal van staalneming n° 335 van 16-5-1917.

Wordt in ons vorig proces-verbaal behandeld n° 335 (staalneming)

Het feit heeft plaats gehad 16 Mei 1917

Gezien en toegestuurd aan den Heer prokureur des Konings t/s .

Antwerpen 1 juni 1917.

Ten jare negentien honderd en zeventien den dertigsten mei.

Wij Arriens Frans adjunkt commissaris enz; en als gevolg aan ons proces-verbaal van staalneming, hiernevens gemeld, aangaande de melk genomen bij de genaamde Verhelst Frans, geboren te Zwijndrecht, Polderstraat n° 31, verhalen dat het blijkt uit het hierbijgevoegd verslag van den Heer stadscheikundige Angenot dat bedoelde melk zuiver is, doch van 40 % van zijne vetstoffen beroofd is.

Van dezen uitslag werd mededeeling gegeven aan de belanghebbende, dewelke ten onze bureele gekomen was.

Waarvan akte

(get) Arriens