Afzender: Thérèse en Fen
Geadresseerde: beste man

Cales 15 – 6 – 17

Men Beste man.

Mijne besten dank voor het schoonkaartje, het doet me waar lijk genoegen weer een moei zich te kunnen aanschouwen van ons België; ook verneem ik er in dat ge het goed maakt. Ge zult zeker mijne laatste brief al ontvangen hebben met eene waarschuwing van den deurwaarder, laat alles maar gerust en doet gene moeite meer, want zeker is alles al geregeld tusschen den verhuurder en de huurster, ook zijn ik al bij een persoon van zaken geweest, en heeft me de toestand uitgelegt, zoodus beste man gene stappen meer aanwenden daar alles in orde is, en vergeet dat ik u heb lastig gevallen voor niets, maar ik geloof wel dat ik u daarvan moest verwittigen. Ons Fenke leest nog altijd zijne werkjes van de school heel leerrijk voor zulke gastjes, en ik hoop wel dat ge tevreden zijt over zijne uitslag van deze maand, denkelijk zal hij zoo wel voortgaan.

Vele Kussen van ons bijde en hartelijke omhelzingen

Thérèse en Fen

 

PS. Doe de groeten aan Optatus.