Zondag – De kwaal is toch gekeerd, alhoewel ik mijne bezigheden toch nog niet mag hernemen. Ik moet afleiding zoeken en mij goed versterken. Goede tijden om zich te versterken. Ik zal mij maar versterken in de lucht der mastebosschen, dat is het zuiverste en goedkoopste. Ik zal dagelijksch maar een paar goede wandelingen doen.