26 / 6 / 1917
Afzender: Thérèse en Fen
Geadresseerde: Beste man

Kales – 26 – 6 – 1917
Beste man.

Télèsphore ik hoop wel dat we onder elkander zullen overeen komen in zaken huishuur, veranderen, waarom, ik heb al wat ik noodig heb zoodus. Het nieuws dat u vader gestorven is maakt me waarlijk verdrietig, zoon flinke man en wat een ongeluk voor uwe moeder, zoo het niet mogelijk zijn , om naar Parijs tegaan Télèsphore, ik zoo het zoo graag willen, om ze te troosten en of ze niets noodig hebben, hebt ge al ander nieuws van Optatus. Zeker dat is een verpletterend nieuws. wie had dat ooit gedacht wat ongeluk voor die bijde oude vrouwen. ziet dat ge toch eenigzins kunt gaan. ik zoo te vrede zijn.

Vele groete van ons bijde
Thérèse en Fen