19 / 6 / 1917
Afzender:
De Backer
Geadresseerde: Geachte Heer

Geachte Heer
Daar ik van mijn vader wederom U nieuw adres gekregen heb, vind ik het geacht U eenige regelen te melden.

Heeft mijn vader Mijnheer U nog niets over mijn exaam gemeld? Zooniet meld ik U het hier. In Aardrijkskunden had ik 65 punten op 70, en was op de 4de plaats; in Mathématique had ik 90 punten op 150, ook op de 4de plaats der klas. In een voorgaand exaam van aardrijkskunden had ik 50 punten op 70 en in Mathématique 30 ½ op 70, dus is de uitslag van het laatste kwartaal veel beter als die van het eerste.

Het wordt ook tijd dat ik me moet gaan voorbereiden, voor mijn exaam van Commis d’ ordre, dan kan ik wanneer ik die plaats heb aan den Staat, nog voortstudeeren om een exaam van Commis direct af te leggen.

Maar het spijt me grootelijks dat ik de stof niet heb, om mij te kunnen voorbereiden;
Geachte heer zoudt U niet de stof of liever de vragen voor de examen van Commis direct kunnen bezorgen; ‘k zal er U innig dankbaar voor zijn, als U mij die dioenst kunt bewijzen.

Ontvang de beste groeten van

Uw onderdanigen de Backer

Amersfoort. 19 Juni 1917