2e bureel
700#656
Voorwerp: Bevoorradingsdienst.- Verzoekschriften van stadsbedienden tot het bekomen van meer voedsel.

Stad Antwerpen.
College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van Vrijdag 16 Juni 1917.
Beraadslaging. – Proces-verbaal.

Politie.- Personeel.- Op een verzoek van het personeel van politie der 4e wijk, om wekelijks meer dan 1 Hollandsch brood te bekomen, kan niet ingegaan, aangezien de voorraad waarover het Gemeentebestuur beschikt, daartoe ontoereikend is.

Bij verordening:
De Secretaris                                                   Het College.