19 / 6 / 1917
Afzender : Thérèse en Fen
Geadresseerde : Telesphore

Cales 19 -6 -17
Men beste Telesphore

Nu dacht ik dat alles in regel was, zoo ik u geschreven had, maar nu moet ik geloven, dat ik mij bedrogen heb, madame Wasselin en mijnheer Drouet zijn nog niet overeen gekomen in zaken van huishuur, ik denk er gedurig aan, zoo het niet mogelijk zijn van een dag te komen om alles te regelen, in de hoop dat ik u zoo haast mogelijk in goede gezondheid mag weder zien, gij teld de dagen af maar ik even eens, vele groeten en vele kussen van onze Fen die nog altijd zijn best doet, en wekelijks zijn kaartje krijgt als blijk van leerzaamheid, ook schrijft hij nu veel beter,

Onze hartelijke groeten en vele kussen van ons bijde
Thérèse en Fen.

Doet ook de groeten aan Optatus van ons bijde.