Zaterdag – Eindelijk worden ons toch bij bemiddeling van ’t komiteit patatten bedeeld. Reeds twee dagen krijgen wij een rantsoen van 300 gr. per hoofd per dag. Wat kermiskost na ze maanden lang reeds hebben moeten derven. Erwten echter zijn er nergens te bekomen. Boeren komen er in ’t geheel niet meer naar de markten, hetgeen eene echte begankenis heeft uitgelokt der stedelingen naar de buiten, vooral naar Lier. Wie nooit iets gedaan heeft, komt men nu tegen, beladen met zakken en korven als een echte muilezel. Dit heeft echter eene verscherping van nazicht aan de stadspoorten uitgelokt. Zoodanig zelfs dat geen kilo fruit zelfs door de stedelingen meer mag in de stad gebracht worden.