Zaterdag – Dezen nacht half twee werd ik eensklaps onpasselijk. Ik kreeg pijnen en krampen in den buik zoodanig dat ik op zekeren oogenblik zelfs dacht dat mijn laatste oogenblik gekomen was. Pijnen kwamen aan hart en keel en ik had geen behoud meer om op mijne beenen te staan. Zelfs niet meer om te liggen. De dokter werd gehaald en deze moet het geval wel erg gedacht hebben afgaande van de manier waarop hij mij onderzocht en van zijne zegswijzen. In elk geval, ik moet tot nader order blijven liggen.