PV 596 – 1-Van den Berghe Frans geboren te Elversele 12-2-1863 De Horne str 4 Kneuzingen. 2-Heyman Maria vrouw Meganck geboren te Denderhoutem 2-3-1877 Handschoenstikster wonende leeuwenstraat 14 beticht met scheldwoorden

Lamotte P. Jan  t/s 18-4-1883 Nijverheidslei 90 Diamantslijper

Het feit heeft plaats gehad 25-6-1917

Gezien en toegestuurd aan den heer prokureur des Konings

Antwerpen 28 juni 1917

Ten jare 1917 25 juni

Wij Devisch Karel adjt enz; ontvangen van Heymans Maria, vrouw Meganck wonende alhier leeuwenstr n° 14 (z.k.) klacht in de Vlaamsche taal:

Heden morgend rond 9 ¼ nam ik een stuk karton (eener oude doos) weg van het voetpad op de Lombaardevest, dit stuk karton lag nevens eenen vuilnisbak. De voerman van de kar van de openbare reinigingsdienst kwam opeens toegeloopen en rukte het met geweld uit mijne hand zoodanig dat ik aan den wijsvinger der linkerhand gekwetst ben en bloed. Een heer welke daar voorbij kwam en mijn zijn adres gegeven heeft genaamd Lamotte P.L. kan getuigen.

Wij onderhooren Van den Berghe Frans (zie kant), welke met klaagster ten bureele verscheen verklaart:

Klaagster loopt al meer dan zes maanden voor mijne kar, als ik mijne ronden doen en doorsnuffelt de vuilnisbakken en raapt er ook als uit; wat verboden is. Daar zooeven habelde zij  er een kartonnen doos uit en ik heb haar die uit de hand gerukt niet wetende dat er nagels in ware en heb haar aldus gekwetst. Zij heeft mij verweten voor smeerlap & bandiet. Ik heb geene getuigen.

Wij onderhooren de getuigen Lamotte P.L. die verklaart:

Ik zag eene vrouw in de Lombaardevest gaan de voerman van den openbare reinigingsdienst liep er achter en rukte met geweld eene kartonnen doos uit de hand deze vrouw. Deze was gekwetst aan de vinger en bloedde hevig. De vrouw heeft hem niet gescholden.

Hierbij de staten van inlichtingen van Van den Berghe en Heyman.

Van het voorgaande hebben wij dit P.V. opgesteld om aan den Heer Prokureur des Konings verzonden te worden.

Waarvan akte den 26-6-1917

(get) De Visch