2e bureel
700 # 1193 (2/2)

Aan den heer Burgemeester der Stad Antwerpen.

Er wordt vastgesteld dat de voorschriften van het openbaar verkeer van dag tot dag minder in acht worden genomen. Veel voertuigen rijden thans, zonder rekening te houden met de bestaande reglementen, in het midden van de straat, veel zelfs op den linkerkant ervan; veel rijden, wanneer zij stilhouden niet tot dicht tegen het voetpad, zoodat een gedeelte van de straat geheel belemmerd wordt. De voerders van stootwagens houden over het algemeen geen orde in het oog, zoodat het uitwijken en voorbijrijden vertraagd en bemoeilijkt wordt.

Ofschoon het verkeer met voertuigen thans zeer verminderd is, moeten toch de politieorganen steeds met de grootst mogelijke strengheid en voortdurende oplettendheid eisschen, dat de bepalingen op het verkeer worden in acht genomen. Dit is des te noodzakelijker, daar in den aanstaande herfst en winter de beperking van de straatverlichting moet worden voortgezet.

Ik verzoek derhalve aan de wijkcommissarissen opdracht te geven, dat zij in dit opzicht er voor zorgen, dat de verordeningen op het verkeer weer worden nageleefd en zij hun ondergeschikten aansporen daar krachtdadig de hand aan te houden.

De Kommandant,
o.b.
(get.) von Wilm,
Majoor en Militaerpolizeimeister.