Afzender : We Buyssens ; T. Desmytter
Geadresseerde: Zoon en Neef

Beminden Zoon en Neef

Het heeft ons vele vreugde gedaan van te vernemen dat geheel het huishouden naar Parijs komt,

Beminden zoon, indien gij huisgerief aan u eigen hebt gij moet niets verkoopen want alles is moeilijk om krijgen en ten prijze van gij weet wel hoeveel.

Aangaande de woonst kan ik u geen inlichting geven, wij woonen op de 5 statie en 1 kamer voor 50 fr te maande in den zomer en 60 fr in den winter langs achter, maar geheel klaar en luchtig, als gij hier aan komt, de vrouw die ons sedert lang ons bijstaat, zal wel helpen zoeken, met haar dagloon te betalen zijn wij van alles af, zij heeft ons beloof van ons bij te staan zoo lang den oorlog duurt, zij is van Brussel en kan geen vlaamsch en zij is geheel goedhertig maar niet rijk, zij is nog maar getrouwd den 5 dezer met een Belgies soldaat, zij heeft ook mede gegaan naar het kerkhof met Optatus.

In de hoop dat gij allen in goede gezondheid verkeerd, ontvang van uw Moeder en tante een kus en handdruk. Uwe beminde moeder en tante

We Buyssens. T. Desmytter