PV 736 – Vervolgingen ten laste van Van Kerkhove Theodoor geboren te Gendt den 1 december 1881

Wonende te Antwerpen Gr Pieter Potstraat n° 30 Meubelmaker van beroep beticht met met of verdacht van tegenstand en smaad aan de politie.

Getuigen:

-1 De Busscher Criphon hulp politie agent 3e wijk

-2 Van den Boncke Polijdoor agent van politie 3e wijk

-3 Boeckmans albert geboren te Berchem op 28 april 1890 bediende Rijnkaai n° 35

Wordt in geen vorig proces-verbaal behandeld.

Het feit heeft plaats gehad den 28 juli 1917

Gezien en toegestuurd aan den Heer Prokureur des Konings t/s.

Antwerpen den 2 Augustus 1917

Ten jare 1917 den acht en twintigsten juli

Wij Lekens Juliaan Adjunkt commissaris 3e wijk ontvangen van den hulpolitie agent De Busscher Triphon het volgend vlaamsch verslag:

Heden namiddag rond 3 ure, werd ik gevangen op het bureel van het wonings comiteit Groenplaats N° 10 om den genaamde van Kerkhoven Theodoor, wonende Pieter Potstraaat n° 30 buiten te doen gaan. Toen ik hem daartoe aanzocht, heeft hij mij onverzien vast gegrepen, waardoor een gevecht ontstond. Door tusschenkomst van den agent van den Bosch Polijdoor der opsporings brigade is het mij gelukt, de man te overmeesteren.

Hem naar het bureel brengende bood hij heregen tegenstand, smaade ons met de woorden lafaards  en bedriegers. De politie agent van den Bosche Polijdoor bevestigt dit verslag.

Boeckmans Albert bediende aan het woningen comiteit verklaart des aangaande:

Die persoon kwam op het bureel en vroeg een betere woning, hetgeen hem niet kon gegeven worden. Zulks was hem reeds gisteren gezegd. Hij weigerde her bureel te verlaten en verwekte er wanorders. Ik riep dan den burgeragent ter hulp dewelke aan die persoon bevel gaf van buiten te gaan. Aan de deur pakte hij onverwachts den agent vast, eene worsteling ontstond en bijde rolde ten gronde. Een agent in burgers kledij is dan gekomen en zij hebben den kerel naar het bureel gebracht.

Hierbijgevoegd eene schriftelijke verklaring:

Van kerkhoven Theodoor, onderhoord zegt:

Ik wilde eene grootere woning, daar ik  op de mansarde die mij gegeven is , niet kon stellen, met mijn gezin en twee werkbanken, daarom was ik naar het comiteit gegaan, waar men mij niet wilde aanhooren. Ik heb de agent niets miszegd en enkelijk geworsteld om weg te geraken. Wij houden hem ten bureele tot hij kalmer geworden is, hij duide ons geen getuigen aan ten ontlaste.

Waarvan akte

(get) Lekens