Maandag – Sedert gisteren namiddag zijn wij te Merxem met eene ongemeen belangrijke troepenverplaatsing bedeeld geworden. In den namiddag is eene groote partij paarden – ongeveer 900 stuks – toegekomen en dezen middag lagen alle zalen, groote gebouwen en ledigstaande huizen vol soldaten. Ook de burgerij is mild bedeeld geworden en toen ik gisteren avond naar huis kwam, ging het nog maar immer processiesgewijze naar Merxem. De troepen zijn voorzien van stalen helmen, hebben vee, keukens, gepakwagens en mortieren bij zich en schijnen te komen uitrusten van de vermoeienissen eener frontactie.