Zondag – Zooals er sedert gisteren en eergisteren dag en nacht geschoten wordt, heb ik sedert lang niet gehoord. Onafgebroken kanongedrommel, onverpoosd geratel dat bij sommige oogenblikken de ruiten rinkelen doet.