Afzender : Thérèse en Fen
Geadresseerde : Télèsphore

Mijn beste Télèsphore

Men schrijven zal u nu zeker wel toegekomen zijn, u brief van de 6de heb ik eerst woensdag de 11de ontvangen en heb ge antwoord beste va 2 dagen later, u kaartje heb ik van morgen ontvangen. Wat spijt het mij te moeten vernemen dat ge bij de Heer Becker niet meer zijt in betrekking, ge waart er zoo goed, nu zult ge zeker veel werk hebben télèsphore het verdriet me waarlijk. Verwittigt zoo haast mogelijk Henri en de verschillige personen.

Hoe gaat het met Optatus verneemt ge wel iets van hem, doet onze beste groeten en vele kussen van de Fen, zoudt ge denken de 5de te kunnen komen, onze Fen verlangt ook zoo zijn vader weder te zien dagelijks spreekt hij over u en dagelijks zegt hij alweer een dag voorbij, dat niets moe ge zult zien hoe gauw de eenige weken zullen voorbij zijn. was het maar al voorbij hé va, verder weet ik u niets meer te schrijven, en hoop spoedig antwoord van u te hebben, het maakt me zoo gelukkig iets van u te kunnen vernemen beste va.

Vele groeten en kussen van ons bijde

Thérèse en Fen

Ik zoo willen dat u me 50 franken afstuurde voor dat ge komt, om eenige aankopen te doen, zoodus een ander adresse ik had liever ge wilt het zelfde nog te moeten schrijven, enfin.

Nogmaals mijne beste groeten.