Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: Optate Buyssens

My dear Optate,

Welnu ik hoor niets meer van jou? Hoe op het front?

Ben werkzaam op de lijn Waagenburg – Proven, als agent de liaison tusschen Engelschen, Franschen en Belgen.

Waarom ik weggevlogen ben, vraagt u mij?

Is het niet Van Maerlant die zegde: ende omdat ic Vlaeminc ben. Daarover later meer.

Moeder heeft me geschreven, dat ze gaarne vrouw en kind zou zien. Het zij zoo. Bij mijn eerste verlof gaan we er henen, en TH. En Fen blijven in Parijs.

En met u? wat nieuws?

Mijne groetenissen aan Kapitein, aalmoezenier, luitenanten en Fabry.

Goed heil

Tibi.

Uw kapoot, pak en koffertje zijn opgeborgen en ter uwer beschikking gehouden bij den Heer Clou – Vuylsteke, die mijne ouders goed kenden.  Villa les Glanenses n° 9 Avenue de la Reine – La panne

nieuw adres :

T. Buyssens