Woensdag – Door de soldatenbeweging in Merxem is dit dorp weder vol leven gekomen. Het wordt weder de moeite waard eenige aanteekeningen te doen.

Zingende kompagnieën gaan ter oefening doch hetgene zij zingen wekte weinig op. Getuige de paar regels welke ik terloops heb kunnen opnemen:

 

“Gesteren nog auf stolzen Rossen

Heute durch die Brust geschossen

Morgen in das kille Grab”

 

Zware automobielen doorkruisen het dorp bij dag en nacht in alle richtingen. Automitrailleuzen en pantserautomobielen aan vliegende forten gelijk, komen bij groepen van 4 en 5 voorbijgesnord en daartusschen rijden lichte gepakwagentjes en ruiters dan ganschen dag over en weer. De soldaten weten echter niet waar zij zijn of waar ze gaan. Enkele die aan de vaart aan ’t wandelen waren vroegen aan mijnen Henri of dat de Marne was, anderen of zij aan den “IJzer” waren, nog anderen of zij ver van eene stad waren en welk de plaats was waar zij de kerktorens van zagen en of die plaats belangrijk was of die wel 10.000 inwoners telde.