Afzender : Optatus Buyssens
Geadresseerde : Thérèse

Waarde Therese,

Op Teles’ verzoek zend ik u, terzelfdertijd als deze, een mandaat van 100 frk op. Ik verzoek er me de ontvangst van te melden.

Alles wel hier! Niets bijzonders aan de dagorde.

Groeten aan Fen. Hoe gaat het met zijne studiën?

Alle heil!

Uw toegenegen

Optatus

Buyssens