Beminde Broeder,

Geen nieuws meer van u? Is er iets gebeurd?

Moeder is buiten zichzelve van verdriet, evenals Tantje, omdat gij sinds een heele tijd reedsgeen tijding meer laat. Mieke is er ziek van geweest.

Wat is er geworden van uw besluit Therese en Fen naar Parijs te doen verhuizen?

Spoedig antwoord zou me ten zeerste vergenoegen Alle heil!

Uw liefhebbende

Optatus.