Afzender: Thérèse en Fen
Geadresseerde: Beste man

Beste man.

Ik heb u gisteren en van daag geschreven en nu weeral zult ge zeggen maar uwe brieven zijn allen zoo dicht bij elkander gekomen, dat ik doch verplicht was u te antwoorden en nu onze Fen ook eenige woortjes naar zijn vader schrijft wil ik ook eens van die gelegenheid gebruik maken om u noch eenige woortjes te laten geworden, ge spreekt van vergeven van met potlood te schrijven en van u slecht geschrift maar me liefste vake het is eender hoe en met wat u schrijft, ik zeg u nog het is mij zoo aangenaam iets van u te vernemen.

Nu van wat anders van zakken gesproken eene zak zal voldoende zijn dat u mede brengt, want ik heb al bijne twee zakken gevult.

Zoodus beste va nog onze hartelijkste en innigste groeten. ik hoop wel morgen of vandaag nog het geld te ontvangen wanneer ik u niet schrijf wil zeggen dat ik het mandaat van 100 f. heb ontvangen

Vele kussen van ons bijde

Thérèse en Fen