Afzender: T. B.
Geadresseerde: Slembrouck

Beste vriend Slembrouck,

Ben niet meer in de Panne werkzaam, maar op de lijn Adinkerke – Proven, in eene nieuwe statie Tweegrachten; tot over de ooren in de bezigheden, zooals u wel vermoeden kunt.

Heb u een smartelijk nieuws te melden: mijn vader, de oude rotsvaste flamingant, die met moeder en met tante naar Parijs was moeten vluchten, ter wille van het bombardement in Poperinghe, is in ballingschap schier plotseling gestorven; vermoedelijk van eene hartaderbreuk; hij heeft slechts eene halve uur geleden; zijne laatste woorden waren: “ nooit, zoo zegde hij bitterlijk, zal ik het schoone België nog wederzien!” Ben zinnens mijne vrouw en zoontje naar Parijs te verhuizen, zoo ik de toelating daartoe verkrijg.

Heb inlichtingen genomen over Frans de Gieter; onbekend in de Panne, maar schrijf naar de Commission Régulatrice Belge à la gare de Dunkerque, en die kunnen u inlichten.

Het zoontje is welvarend, ook zijn vader; maar de vrouw is heel zenuwachtig geworden.

Hartelijke groetenissen, ook aan uwe familie.

Goed heil voor u en uw broer.

Uw toegenegen

T. B.