Vrijdag – Wat komen er toch veel Duitsche soldaten te Merxem toe. In bijna elke woning zijn er ingekwartierd tot zelfs in werkmanswoningen. In de Vaartstraat liggen ze deur voor deur bij de burgerij, alsook in de omliggende straten. Tante Fanny heeft een officier (een reserveluitenant) met zijn ordonnance.

’s Avonds na afloop der dagelijksche diensten en oefeningen koopen ze bijna al de fruitwinkels ledig en schenken de kinderen hunner huismeesters breed weg peeren, appelen en pruimen. Zij schijnen zich met de burgerij heel goed te verstaan. Ik heb er zelfs gezien die kindermeid speelden en met een busselkind in den arm stonden.