Zondag – Ik heb mijne koperen kandeladers der piano mogen behouden. Ik had daarvoor de toelating bekomen door de “Haushaltkupferverwaltung” in de Keizerstraat. Tante Fanny haren logé is sedert gisteren weg maar dezen namiddag toen ik daar was, kwam men haar berichten dat zij morgen eenen anderen officier met zijnen oppasser ter inkwartiering zou krijgen. Zij is er echter nog niet al te bang van.