Afzender: T. B.
Geadresseerde: Schoeters

Mijn waarde Schoeters,

Ik geloof waarlijk dat de duivel er meê speelt: onze tegemoettkoming lijkt zoowat aan eene phantastische spokenvervolging. En ik vrees dat het nu nog moeilijker zal gaan, want ik ben nu werkzaam in Tweegrachten, eene nieuwe statie gelegen tusschen Waayenburg en Proven.

Heb met genoegen uw kaartje ontvangen, en met nog meer genoegen vernomen dat de voor mij bestemde “ souvenirs” in veiligheid zijn ondergebracht.

Hoe zal ik ooit mijne verplichtingen ten uwen opzichte kunnen volbrengen?

Goed heil.

T. B.