Afzender: Thérèse en Fen
Geadresseerde: Allerliefste va

Mijne aller liefste va.

Uwe brief van den 28 heb ik donderdag den 2den ontvangen, wel wel va wat verlangt ge vurig naar ons weder zien, maar ik en Fen ons verlangen is toch ook zoo groot om u weder te zien beste va, ge kunt het niet geloven iederen dag tellen we af en wanneer ik eene brief ontvang van u dan kunt ge niet geloven hoe gelukkig ik ben, gedurig lees ik uwe brieven wel 6 tot 7 per dag, en wat weet va veel te vertellen in zijne brieven, ze zijn altijd zoo lang en dat doet me toch zoo veel genoegen, gisteren had ik u geschreven nog 14 dagen maar ik heb me vergist, het is nu nog 9 dagen . wanneer ge 13de mocht komen. Onze Fen is de 9de van de klas. wat denkt ge er van is het niet schoon? Ik heb u gisteren gemeld dat Optatus mij een briefje geschreven heeft waarin hij me zegt met een terzelfdertijd als deze een mandaat van 100 fr: op verzoek er me de ontvangst van te melden en gelijk ge mij ook schrijft dat er 100 franken op weg zijn maar tot hier toe, heb ik nog niets ontvangen. zekerlijk is het op weg; ik heb uitstel gevraagd om de huur te betalen, vermits ik het geld noodig heb om wat anders te kopen aan Optatus schrijf ik ook dat ik nog niets ontvangen heb.

Vader wat zullen we al niet te vertellen hebben, nog 10 of 9 dagen schijden ons.

Daarom beste va onze innigste en hartelijkste groeten en vele kussen van ons bijde, die zoo innig verlangen naar u

Thérèse en Fen.