Afzender: G. De Backer
Geadresseerde: Geachte Heer

Geachte Heer.

Met veel genoegen heb ik uwe kaart ontvangen. Het verheugt mij zeer dat wanneer alles weder in orde is u mij inlichtingen, of liever al de inlichtingen zult geven om een goede plaats te bekomen als zoo menig anderen aan den staat, voor de moeite bedank ik u reeds op voorhand mijnheer.

Ook ben ik van gedacht niet voor commis d’ ordre te studeeren maar wel voor commis direct ( natuurlijk wanneer mijne ouders ’t kunnen bekostigen.)

Wanneer ik me niet bedrief of vergis moet men de rhetorika ( humanités latines ) ou ( modernes ) uitgedaan hebben , dan kan men commis direct worden niet waar? En wanneer men de 4ième moderne uitgedaan heeft kan men commis d’ ordre worden niet waar mijnheer. Ook geloof ik dat men in ’t systeem van commis d’ ordre niet ver kan komen niet waar. Ik heb reeds van iemand vernomen dat vele der commis d’ ordre telegraphist worden of statieoverste om wat primes te kunnen verdienen nietwaar.

Nu geschreven over de jaarlijkse exaams concours annuels ik ben er nog al goed in gelukt in Wiskunde hetgeen ’t moeilijkste voor voor alle leerlingen is had ik de 0,6 punten en was de 4de op de 12. in aardrijkskunde de 0,7 punten ook de 4de op 12.

In Fransch heb ik niet al te best gewerkt. Doch de helft bijna heb ik niet kunnen mede maken 2 dagen had ik ziek geweest en nu vraagt de leraar juist 3/8 van de lessen die ik niet had kunnen volgen door reden anders was het nogal goed gewerkt wat nog had ik de 0,5 der punten wanneer ik niet ziek had geweest had ik voorzeker een prijs gehad in het fransch.

De algemeene rangschikking is. 1° Frans Jansen van Mechelen dan Jos van de Kerkhof van Borgerhout dan Omer Bultheel van Elverdinghe dan Omer Michilsen van Baarle Hertog. alle met de 0,8 punten uitgenomen 3 en 4 de 0,7 daarna kom ik met 0,65. de laatste heeft de 0,3.

Ontvang de beste groeten van uw diennaar.

G. De Backer.