Donderdag – Al de in Merxem ingekwartierde soldaten zijn weder zonder lawaai vetrokken. Zij komen aan met veel beweging doch wanneer zij vertrekken gaat dit ongemerkt. Op eenen zekeren morgen ziet men er geene meer. Enkel eenige bezettingsmanschappen. Gisteren morgen om 5 uren is ook mijn zegsman onmiddellijk weder naar een ander front moeten afreizen zonder echter te weten waarheen. Zijne rust is dus van geenen langen duur geweest.