Afzender: T. B.

Geadresseerde: De Backer

Waarde Heer De Backer,

Heb met veel genoegen uwe twee kaartjes ontvangen uit Ligugé; maar heb met nog meer genoegen vernomen dat u hersteld zijt en zeker uwen dienst heb kunnen hervatten. U wordt nog dezelfde als vroeger, te meer daar in Antwerpen u liefdelijke zorgen zullen koesteren.

Heb een briefje ontvangen van uwen zoon, waarin hij mij eenige zijner goede resultaten aanhaalt. Hartelijk proficiat.

Ben heden werkzaam in de nieuwe statie Tweegrachten, tusschen Waayenburg en Proven.

Beste groetenissen, ook aan de makkers.

T. B.