Woensdag – Uit alles wordt tegenwoordig geld geslagen. Eikels en wilde kastanjen worden opgekocht aan 60 cmen de kilo. Geene straat of men komt menschen van jaren tegen of kinderen die met den kop in den grond loopen met een zakje in de hand, zoekend naar pruimen of perziksteenen waarvan de pitten opgekocht worden door patissiers en confiseurs tegen 6 fr de kilo. Eikels en kastanjenboomen worden effenaf geplunderd.