Afzender: Uw verkleefde
Geadresseerde: Optatus

My dear Optate,

1°Ben in betere gemoedsstemming uit klein verlof van huis teruggekomen: de vrouw toont minder neerslachtigheid, voelt zich meer opgewekt, bezoekt meer de menschen, heeft veel meer hoop. Uw briefje- hoe hard dan ook- heeft het zijne bijgedragen om haren wijfelenden moed op te beuren.

2° John Langeleer is gekwetst aan de kuit, maar niet overerg. Hij is als bij wonder aan den dood ontsnapt. De vrouw heeft hem nog twee bezoeken kunnen brengen in een gasthuis in Calais;

3° Beter had Fen u zelf zijnen uitslag moeten bekend maken, maar u kent de schuchtere vrees der kleine snaken om voor het openbaar iets op het papier te stellen: dat is geen verontschuldiging, slechts een uitlegging, eene toelichting. Heb hem doen inschrijven in de 6de Latijnsche van het Gemeentecollege.

4° Hoe is het met de oudjes? Hebt u hen verwittigd? Wat nieuws?

5° Hoe gaat het met u? Verwacht of een kaartje of een bezoek.

Groeten. Goed heil!

Uw verkleefde