Zondag – Ik ben met een vriend naar Beersse geweest. Aloys Bols, schoonbroer van Louis Van Waes. Daar zijne ouders te Beersse wonen, had ik volgens zijne hoopvolle vooruitzichten gedacht daar een partijtje patatten te kunnen vinden. Alle mogelijke groote en kleine boeren hebben wij afgedaan, niets gevonden. Daarop naar Vosselaer: ook niets. Ontmoedigde tehuis komst. Hoe zullen wij er nog wat bijkrijgen?