Zaterdag – Ik heb “De wapens neer” van Bertha von Suttner gelezen. Het is opmerkensweerdig hoe dit werk zich op den tegenwoordigen toestand toepast. Na het gelezen te hebben, zou men zeggen dat deze Bertha von Suttner den tegenwoordigen oorlog gansch medegemaakt heeft. Overal de zelfde legerorders, dezelfde verordeningen, dezelfde proclamaties als in de oorlogen van 1866 – 1870. Wie het nog niet gelezen heeft, moet het lezen.