Gisteren is de derde verjaring van de intrede der Duitsche legers in de hoofdkerk met den gewonen tralala gevierd. Klokkengelui, plechtigen dienst, toespraak door de garnisonsfärer Hurter enz. Ditmaal echter geene wapenschouwing of parademarchen, geen gloria victoria, geen pracht of machtvertoon, ook geene overtal van soldaten, noch op straat, noch in de kerk.