Dinsdag – Derde verjaardag van Antwerpens val!!! Drij jaar dat we onder Duitsche bezetting ons leven machinaal voortleven, want van langs om meer wordt de moreel geknakt door gebrek aan levenmiddelen, gebrek aan grondstoffen om te werken, gebrek aan brandstof, kleeding, schoeisel enz. enz.

Zachtjes aan worden alle winkels gesloten, want ze kunnen niet verwarmd worden. Ook niet verlicht, daar door eene nieuwe verordening het gaz en electriciteitsgebruik kolossaal beperkt en duur is geworden.

Het slechte weder duurt voort. Wat een verschil tegen het jaar der uitwijking, dan was het zomer.