Afzender : Optatus
Geadresseerde : Beminde Broeder

Beminde Broeder,

Gisteren en eergisteren heb ik een dag bij uwe familie doorgebracht en heb met vreugde bestatigd dat het moraal beter en het weerstandsvermogen grooter is.

Er is nochtans een “ maar” . Ik heb het nachtelijk dolen bijgewoond dat begint zoodra de sireen “ alerte” blaast en eindigt als de dag kriekt. Ik zeg u in gemoede: dat is geen leven. En dit zal aanhouden en zich herhalen zoolang en telkens de maan schijnt. Hoe zal verder de kleine T. in zulke omstandigheden zijne studiën doen?

Ik raad u dus ten zeerste aan vrouw en kind zoohaast mogelijk naar Parijs te doen verhuizen.

Moeder en Tante zijn welvarend. Ik heb hun uwe groeten overgebracht en tevens de noodige uitleggingen nopens uw talmen gegeven.

Good Bye!

Ten hartelijkste,

Uw

Optatus.