Mijn beste Schoeters,

Ik verwacht u dagelijks op mijn buitengoed; maar te vergeefs.

Hoe zou het mij genoegen doen om met u te kunnen kouten over het mij zoo behagende kapitel: stambewustzijn!

Doe mijn beste groetenissen aan den Heer Elias.

En in afwachting dat ik u in levende lijve de hand kunnen drukken, ontvang de hartelijkste wenschen

Van uwen niet “bijna”, maar “ volslagen” vriend,

T. Buyssens.